راهنمای خرید

مشتری میتواند قبل از خرید وارد سایت شود ومحصولات را بررسی وانتخاب نماید تا در سبد خرید ثبت شود ،بعد از انتخاب باید در سایت عضو شود وبعد از عضوت وارد کاربری خود شود در در ابتدا قسمت آدرس ،آدرس خود را ثبت نماید وبعد از آن وارد سبد خرید شود وسفارش خود ثبت نماید وپرداخت را انجام دهد .